AJO-koulutus

Akustisesti johdateltu ohjaus

Mitä on AJO-koulutus ?

Joillekin se on varsin vallankumouksellinen tapa opettaa monia uusia taitoja koulutettavalle henkilölle. Koulutustekniikkaa on kuitenkin käytetty jo kymmeniä vuosia eläinkoulutuksessa. Tekniikka perustuu välineellisen ehdollistamisen teoriaan, jonka kehittäminen yhdistetään vahvasti B.F. Skinnerin menestyksekkäisiin tutkimuksiin ja käytännön harjotteisiin. Skinner esitteli välineellisen ehdollistamisen sekä sheippauksen tekniikat käyttäytymisen muokkaamiseen jo vuonna 1938, tämä toimii myös AJO-koulutuksen lähtökohtana ja perustana.

AJO-koulutusta voidaan soveltaa moniin eri ympäristöihin ja oppimistilanteisiin; liikuntaan, urheilusuorituksiin tai sitä voi käyttää lasten kanssa sekä moniin liikkeiden tai käyttäytymismuotojen hienosäätöön.

AJO-koulutuksen tekniikalla voidaan muunnella jo opittuja taitoja entistä tarkemmiksi liikeradoiksi. Tekniikan avulla kouluttaja ohjaa harjoittelijaa välittömällä viestinnällä. Kouluttaja viestittää täsmällisesti saavutettavana olevan tavoitteen opettelevalle akustisen merkin avulla. Akustisella merkillä korostetaan esim. liikeradan juuri oikeaa oikein suoritettua hetkeä. Usein akustisena merkkinä käytetään hyvin lyhyttä ääntä, ns. klikkeriä. Klikkerin ääni on hyvin erottuva.

Informaatio, joka näin saadaan välitettyä harjoittelijalle on erityisen tarkka, koska se on sopivan lyhyt. Viestinnän yksi viehätys on siinä, että näin pystytään jo suoritusta tehtäessä viestittämään välittömästi oikein tehty suoritus tai sen osio, lisäksi viestintä on tunnesidonnaisesti neutraalia.

Kun tämä viestintä yhdistetään johonkin välittömään positiiviseen kokemukseen harjoittelijalle (jokin herkku, tarra, ylistys yms.) kouluttajan toimesta, muodostuu äänimerkki ajan ja toistojen kautta jo itsessään positiiviseksi vahvisteeksi harjoittelijan mielessä.

Tämän tekniikan kauneus on sen yksinkertaisuudessa ja selkeydessä. Kouluttaja antaa koulutettavalle positiivisen välittömän viestin oikeasta toiminnosta ja tämä vahvistaa ja nopeuttaa oppimiskokemusta jo itse suorituksen aikana, samalla se vähentää turhautumista molempien osapuolten osalta. Jos koulutettava ei saa merkkiääntä, selittää kouluttaja suorituksen jälkeen lyhyesti mahdollisen syyn miksi tavoitetta ei sillä kertaa saavutettu.

Merkkiääni - Click - tarkoittaa koulutettavalle yksinkertaisesti; hyvä / oikein tai kyllä, juuri noin.

Viestinnästä saadaan näin puheilmaisun mahdollisesti tuomat äänenpainot pois ja äänen kuullessaan vastaanottajan ei tarvitse tulkita viestintää, mihin aivorakenteemme helposti "syyllistyy". Tämän on todettu nopeuttavan oppimiskokemusta, viestinnän yksinkertaisuuden johdosta.