Meritime

- Kai Mattsson -


Enemmän kuin eläinten koulutusta


Tämä sivusto, kuten myös kaikki työni eläinten parissa, on omistettu eläinten hyvinvoinnin edistämiseen, hoidon ja käyttäytymisen hallintaan eläinkeskeistä lähestymistapaa  arvostamalla ja kunnioittamalla, käyttäen nykyaikaisia eläinten käyttäytymisen muokkaamiseen soveltuvia mahdollisimman positiivisia hallintatekniikoita.


Meritime on konsultointiyhtiö, jolla on näky tuottaa ammattitaitoista  eläintenkoulutusapua kaikkiin ihmisten hoidossa olevien eläinten käyttäytymisen muokkaamisen tilanteisiin; kodin rakastetuista eläimistä eksoottisimpiin eläimiin.


Suurin tavoitteeni on saada levitettyä hyvää uutista eläinten omistajalle ja saada näin hoitajat & omistajat tietoisiksi positiivisista tavoista eläinten käyttäytymisen muokkaamiseen. 

Käyttäytymisen muokkaaminen ei ole mystiikkaa; jokainen voi oppia sen taidon. 

Se ei ole eläinkuiskailua, magiaa tai yliluonnollisten taitojen hallintaa, mikä olisi vain joidenkin ihmisten etuoikeus. Käyttäytymisen muokkaaminen on tiedettä ja se toimii kaikkien eläinten kanssa, toiminnallisen ehdollistamisen kautta positiivinen vahvistaminen rakentaa erittäin vahvan pohjan luodessamme suhdetta eläimiin.


Vietä ilosta aikaa (Merrytime ©) luomakunnan kauneuden - eläintemme - seurassa !


Meillä on vastuullamme tämän "pallon" luonto ja siitä huolehtiminen !

Kansainvälisiä organisaatioita, joissa olen tai olen saanut olla luottotehtävissä ja joista myös olen kiitollinen saatuani ammentaa niistä ammatillista osaamista.